Andre hjemmesider

 

 

 

Det evige liv

 

Læs om:

efterlivet

de mange liv

det evige liv

Alt dette og meget mere på hjemmesiden:

Det evige liv

 

 

Maria vender tilbage

Maria vender tilbage Her berettes om Marias liv, som mor til Jesus. Nogle af de steder hun har vist sig siden med særligt fokus på Medjugorje, hvor hun siden 80'erne har vist sig for nogle børn (senere voksne!) talt til disse enkeltvis og sammen.

Disse fænomener er siden flere gange blevet undersøgt af videnskabsfolk.

Disse beskrives også på hjemmesiden!

 

Maria: "Sig til denne præst, fortæl alle, at det er jer, der er opdelte på jorden. Muslimer og de ortodokse er af samme grund som katolikkerne lige for min Søn og jeg. I er alle mine børn.

Alle religioner er absolut ikke lige, men alle mennesker er lige for Gud ... De, som ikke er katololikker er ikke mindre skabninger (de er også) gjort i Guds billede bestemt til en dag at slutte sig til Faderens Hus."

(The Final Harvest, Wayne Weible. Side 85-86)

 

Maria: "Min søn og jeg udskærer ikke af kagen, hvor der er tale om trosretninger. I har bygget mure, adskillelsen mellem jer ..."

( The visions of the children af Janice T. Connell, Side 110) Læs mere om Maria på:

Maria vender tilbage

 

Kristus vender tilbage

Efter Jesus' korsfæstelse og død har han gentagne gange vist sig for og/eller henvendt sig til mange mennesker - Lige fra han viste sig for sine disciple efter sin død og helt op til vore dage.

Læs her om nogle eksempler fra vor tid. Læs bl.a. en introduktion til: Kristusbrevene + uddrag af Brev 1. Brev 1 - 9 på dansk svarende til godt 300 sider i bogform.

Indholdet i Kristusbrevene er noget af det vigtigste, der er skrevet om Jesus, Jesu liv, kristendommen, andre religioner, skabelse, os selv, vores daglige liv, som vi selv er medskabere af ved hjælp af vores tanker, følelser og handlinger - en viden som er uundværlig i forbindelse med vores egen og jordens fremtid.

Man lærer mere og mere at være i balance i sit eget liv og blive i harmoni med sine omgivelser Hvis man er enig i udsagnet: Træet skal kendes på dets frugter*, vil jeg, i stedet for på forhånd at afvise disse Breve, opfordre til at give dem en chance for at vise deres ægthed ved med et åbent sind at læse et eller flere af disse.

*Jesus:Tag jer i agt for de falske profeter, der kommer til jer i fåreklæder, men indeni er glubske ulve. På deres frugter kan I kende dem. Plukker man druer af tjørn eller figner af tidsler?  Sådan bærer ethvert godt træ gode frugter, og det dårlige træ dårlige frugter.Et godt træ kan ikke bære dårlige frugter, og et dårligt træ kan ikke bære gode frugter. Ethvert træ, som ikke bærer god frugt, hugges om og kastes i ilden. I kan altså kende dem på deres frugter.... (Matthæus kapitel 15, vers 15 - 23)

 

Glenda Green

Glenda Green malede i 1992 et internationalt anerkendt mesterværk, "Lammet og Løven".

Siden dengang er hun blevet personlig underviser for tusinder og en inspirerende kilde for millioner af mennesker verden over. Hendes åndelige bøger og undervisning, er kommet fra et inspireret samarbejde med "Jesus" (Jeshua).

Jesus viste sig først for Glenda i 1991, idet han manifesterede sig fra et felt af lys, der oversvømmede hende i sådanne bølger af kærlighed, at hendes verden stod stille og blev forvandlet.

Efterfølgende begyndte de at nyde det daglige fællesskab, hvor hun fortsatte med deres første projekt, maleriet som nu er internationalt kendt som "The Lamb and The Lion".

Malede også Maria med Jesus: Flame of Love

Læs også Jesus' beskrivelse af Maria her

Læs ovenstående og meget mere på:

Kristus vender tilbage