Engle

Jesu fødsel

Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus om at holde folketælling i hele verden.

Det var den første folketælling, mens Kvirinius var statholder i Syrien.

Og alle drog hen for at lade sig indskrive, hver til sin by.

Også Josef drog op fra byen Nazaret i Galilæa til Judæa, til Davids by, som hedder Betlehem, fordi han var af Davids hus og slægt, for at lade sig indskrive sammen med Maria, sin forlovede, som ventede et barn.

Og mens de var dér, kom tiden, da hun skulle føde; og hun fødte sin søn, den førstefødte, og svøbte ham og lagde ham i en krybbe, for der var ikke plads til dem i herberget.

I den samme egn var der hyrder, som lå ude på marken og holdt nattevagt over deres hjord.

Da stod Herrens engel for dem, og Herrens herlighed strålede om dem, og de blev grebet af stor frygt.

Men englen sagde til dem:

»Frygt ikke! Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket:

I dag er der født jer en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren.

Og dette er tegnet, I får: I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe.«

Og med ét var der sammen med englen en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang:

Ære være Gud i det højeste og på jorden! Fred til mennesker med Guds velbehag!

Og da englene havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen, sagde hyrderne til hinanden:

»Lad os gå ind til Betlehem og se det, som er sket, og som Herren har forkyndt os.«

De skyndte sig derhen og fandt Maria og Josef sammen med barnet, som lå i krybben.

Da de havde set det, fortalte de, hvad der var blevet sagt til dem om dette barn,

og alle, der hørte det, undrede sig over, hvad hyrderne fortalte dem;

men Maria gemte alle disse ord i sit hjerte og grundede over dem.

Så vendte hyrderne tilbage og priste og lovede Gud for alt,

hvad de havde hørt og set, sådan som det var blevet sagt til dem.

Engle

Engle tilhører deva-ordenen

Et hierarki inden for de 4 elementer, ild, luft, vand og jord.

Deva-ordenen udvikler sig ved at tjene i kærlighed

Menneskene udvikler sig i kærlighed ved modstand og lidelser.

Englene arbejder med menneskene.

De kan være budbringere (angelos), beskyttere, hjælpere, iagttagere m.v.

Engle kan endda inkarnere som mennesker.

Et eksempel på dette er Maria.

Bøger:

Eskild Tjalve Om Devaer naturåndernes og englenes verden:

"Ordet deva betyder en skinnende, en lysende, og det anvendes som en fællesbetegnelse for naturånder og engle."

Eskild Tjalve afbilleder og beskriver i bogen en lang række møder med bl.a. blomsterfeer, alfer, gnomer, sylfider, ilddevaer, landskabsdevaer, healingsengle, skytsengle, ærkeengle og mange flere.

Mange møder følges op af en kommunikation med den pågældende deva.

 De enkelte møder med devaerne beskrives i ord og billeder, så helhedsindtrykket er: lys-levende.

Bøger

Køb:

Eskild Tjalve:

--------------

Dr. William Bloom:

Se også under:

--------------

Kristendom.dk:

Engle i jødedom, kristendom og islam

Engle og kristendommen

Det tror katolikkerne om engle

Videnskab.dk:

"Nu uden engle"

Tag nu for eksempel englene: I den autoriserede oversættelse fra 1992 optræder én eller flere engle seksten gange i løbet af Første Mosebog. I den nye oversættelse er der ikke én."

04-12-2019

Bibelselskabet: