Elohim

 

Elohim er en flertalsform af El, der betyder Den Mægtige/Stærke.

 

Elohim er formbyggere.

 

I Det Gamle Testamente, 1. Mosebog Kapitel 1, er det Elohim, der skaber:

"I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden."

 

Jahve åbenbarede sig først som Jahve på Sinail Bjerg (2. Mosebog Kapitel 19.)

 

I Nyere bibeloversættelser er Elohim og Jahve begge oversat som Gud.

 

De syv Elohim omtales også i Johannes Åbenbaring: Kapitel 1 vers 4,

"syv brændende fakler – de er Guds syv ånder.",

 

Kapitel 3 vers 1:

"Dette siger han, som har Guds syv ånder"

 

Kapitel 4 vers 5:

"foran tronen stod der syv brændende fakler – de er Guds syv ånder."

 

Kapitel 5 vers 1:

"det er Guds syv ånder, der er sendt ud over hele jorden."

 

Wikipedia:

Elohim

 

TSL Encyclopedia:

Elohim