Ærkeengle

 

 

 

Bebudelsen af Jesu fødsel

 

Da Elisabeth var i sjette måned, blev englen Gabriel sendt

fra Gud til en by i Galilæa, der hedder Nazaret,

til en jomfru, der var forlovet med en mand, som hed Josef og var af Davids hus.

Jomfruens navn var Maria.

 

Og englen kom ind til hende og hilste hende med ordene:

»Herren er med dig, du benådede!«

 

Hun blev forfærdet over de ord og spurgte sig selv,

hvad denne hilsen skulle betyde.

 

Da sagde englen til hende:

»Frygt ikke, Maria! For du har fundet nåde for Gud.

Se, du skal blive med barn og føde en søn,

og du skal give ham navnet Jesus.

 

Han skal blive stor og kaldes den Højestes søn,

og Gud Herren skal give ham hans fader Davids trone;

 

han skal være konge over Jakobs hus til evig tid,

og der skal ikke være ende på hans rige.«

Lukasevangeliet kap. 1, vers 26...

 

 

Ærkeengle

 

Ærkeengle er de øverste i engle-hierarkiet

Ærkeengle er ledere for hver deres engleskare

og de kan sammen med disse have mangle forskellige funktioner:

De kan være budbringere, beskyttere, vejledere m.m.

Ærkeenglen Michael (beskytter)

og Ærkeenglen Gabriel (budbringer) er nok de mest kendte.

Men for hver stråle, med hver sine egenskaber (Se: De Syv stråler),

er der ærkeengle med tilhørende engleskarer.

(Har af praktiske grunde valgt at bruge deres engelske navne)

 

Wikipedia:

Ærkeengle

 

TSL Encyklopedia:

Archangels